Kwaliteit

Kwaliteit

Het is voor u van belang dat u deskundig wordt behandeld en dat uw rechten, zoals bijvoorbeeld geheimhoudingsplicht, gewaarborgd zijn. Mijn inschrijving bij het Ministerie van Volksgezondheid in het BIG-register, is de meest duidelijke kwaliteitsgarantie. De beroepsvereniging van psychologen, het NIP, zegt hier het volgende over:
“De Wet BIG heet voluit: Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Met een BIG-registratie kan een psycholoog laten zien dat hij deskundig is. Ook valt hij onder het wettelijk tuchtrecht. Inschrijving in het BIG-register betekent dat een psycholoog voldoet aan de opleidingseisen voor zijn beroep en dat hij een bepaalde beroepstitel mag gebruiken. Zonder inschrijving mag iemand zich geen gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog noemen (NIP).”

Heeft u een klacht?
Wanneer u een klacht heeft over de behandeling, stel ik het op prijs dat u dit met mij bespreekt. Dan kan ik de hulp verbeteren en proberen om er samen uit te komen. Mochten uw bezwaren blijven bestaan, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van het LVVP (www.lvvp.info).

LVVP
LVVP-visitatielogo-klein-1

Registraties
Naast een BIG registratie als GZ- Psycholoog heb ik ook de onderstaande registraties:

  • Cognitief gedragstherapeut VGCt ®
  • EMDR Europe Practitioner VEN

Lidmaatschap
Ik ben lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP), de Vereniging EMDR Nederland (VEN) en de Vereniging voor Gedrags- en Cognitief therapeuten (VGCt).

Kwaliteitsstatuut
De praktijk voldoet in alle opzichten aan de door de beroepsverenigingen en zorgverzekeraars gestelde kwaliteitseisen. Zie hiervoor het Kwaliteitsstatuut.

De CQ-index
De CQ-index is een gevalideerde vragenlijst om patiëntervaringen in de zorg te meten. Deze vragenlijst is gestandaardiseerd en geeft ons de mogelijkheid om uw ervaringen als patiënt te meten. Tegen het einde van uw behandeling zal ik u vragen deze korte vragenlijst digitaal in te vullen.

In 2023 werd de praktijk gemiddeld met een 8.0 beoordeeld.

Privacy statement
U deelt allerlei gegevens met mij. Misschien wel meer dan u denkt. Geen zorgen. Met persoonsgegevens ga ik uiterst zorgvuldig om. Daar kunt u op vertrouwen. In het privacy statement op deze website kunt u lezen hoe ik met uw gegevens omga.

Wilt u meer weten?

Ik bied hulp voor volwassenen. Mijn aanpak is kortdurend, efficiënt en gericht op resultaat. Trajecten bestaan uit 5 tot 12 sessies. Ik kijk altijd welke hulp of aanpak het beste bij u past. Op deze website vindt u praktijkinformatie, wie ik ben, en hoe u zich kunt aanmelden.

Schuiven naar boven