Tarieven

Tarieven

Tarieven

Als nieuwe zorgaanbieder heb ik voor 2021 een contract afgesloten met het Zilveren Kruis.

Als niet-gecontracteerde zorgaanbieder houd ik mij echter wel aan alle regels zoals opgesteld door de overheid. De geboden zorg kunt u hierdoor gewoon declareren bij uw zorgverzekeraar.

Basis GGZ voor volwassenen vanaf 18 jaar:*

In de Basis GGZ voor volwassenen wordt gewerkt in productgroepen. Dit betekent dat binnen de verzekerde zorg per cliënt niet meer naar het aantal consulten wordt gekeken, maar naar de zorgzwaarte. Vervolgens hoort daar één behandeltraject bij: kort, middel of intensief. Vergoedingen gaan dus niet meer per consult, maar per behandeltraject.

De eigen verplichte bijdrage zal door de zorgverzekeraar naderhand met u worden verrekend. U krijgt aan het einde van de behandeling de nota toegezonden en zal deze zelf bij uw zorgverzekeraar in moeten dienen.

Sommige behandelingen, zoals aanpassingsstoornissen en werk gerelateerde klachten, worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Deze onverzekerde zorg betaalt u dus zelf en gaat niet ten koste van de eigen verplichte bijdrage.

Wanneer u de afspraak niet na komt en dat niet tenminste 24 uur van tevoren telefonisch of per mail heeft gemeld, bereken ik daarvoor € 40,-.

* Per 1-1-2022 gaat de financiering van GGZ-zorg veranderen. U kunt hier nalezen wat er gaat veranderen: https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

NZA-Tarieven 2021

Basis GGZ Kort €522,13
Basis GGZ Middel €885,01
Basis GGZ Intensief €1434,49
Onverzekerde zorg  €95,- per consult

Wilt u meer weten?

Ik bied hulp voor volwassenen. Mijn aanpak is kortdurend, efficiënt en gericht op resultaat. Trajecten bestaan uit 5 tot 12 sessies. Ik kijk altijd welke hulp of aanpak het beste bij u past. Op deze website vindt u praktijkinformatie, wie ik ben, en hoe u zich kunt aanmelden.

Schuiven naar boven