Tarieven

Tarieven

Tarieven

Als zorgaanbieder heb ik voor 2022 een contract afgesloten met DSW, VGZ, A.S.R., Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid.

Heeft u een andere zorgverzekeraar, dan geldt voorlopig een aanmeldstop.

Het zorgprestatiemodel

In 2022 start in de ggz een nieuw vergoedingensysteem: het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties.

Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg. De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt.

Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft.

De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen. Factoren zoals het beroep van persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.

Voor behandelaren betekent het nieuwe model minder administratie. Zij hoeven geen minuten meer te registreren en de regels en controles zijn eenvoudiger.

En zowel voor patiënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject, maar aan een dag. Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden.

Wat verandert er op de rekening?
U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening ook sneller. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de volgende link: https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Afspraak afzeggen
Indien u niet naar een afspraak kunt komen dan vraag ik u deze uiterlijk 24 uur van tevoren per mail af te zeggen. Dan ben ik nog in de gelegenheid om de opengevallen ruimte in mijn agenda in te vullen. Indien u de afspraak niet of te laat afzegt dan breng ik een deel van mijn kosten aan u in rekening (40 euro, no show).

Indien u zorg ontvangt die buiten de aanspraak op de Zorgverzekeringswet valt dan betaalt u de kosten zelf. Het NZA-maximumtarief is € 117,33 per 60 minuten.

Wilt u meer weten?

Ik bied hulp voor volwassenen. Mijn aanpak is kortdurend, efficiënt en gericht op resultaat. Trajecten bestaan uit 5 tot 12 sessies. Ik kijk altijd welke hulp of aanpak het beste bij u past. Op deze website vindt u praktijkinformatie, wie ik ben, en hoe u zich kunt aanmelden.

Schuiven naar boven