Tarieven

Tarieven

Tarieven

Als zorgaanbieder heb ik voor 2024 een contract afgesloten met DSW, VGZ, A.S.R., Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid.

Heeft u een andere zorgverzekeraar, dan geldt voorlopig een aanmeldstop.

Het zorgprestatiemodel

In 2022 is in de ggz een nieuw vergoedingensysteem gestart: het zorgprestatiemodel. Voor verdere informatie verwijs ik u naar de volgende link:
https://ggz.nl/animatievideo-over-zorgprestatiemodel-beschikbaar-voor-patienten/

Kosten en vergoedingen
De kosten voor behandeling door een GZ-psycholoog worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering, indien u een geldige verwijzing heeft van de huisarts of een medisch specialist. U betaalt altijd eerst uw eigen risico voordat uw zorgverzekeraar de behandelingen vergoedt. Het eigen risico is voor iedereen boven de 18 jaar minimaal 385 euro.

Jaarlijks worden de tarieven bepaald door de NZA. Afhankelijk van het contract met uw zorgverzekeraar wordt een percentage van het NZA-tarief als vergoeding aan de behandelaar uitgekeerd.

Uw rekening
U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren.

Afspraak afzeggen
Indien u niet naar een afspraak kunt komen dan vraag ik u deze uiterlijk 24 uur van tevoren per mail af te zeggen. Dan ben ik nog in de gelegenheid om de opengevallen ruimte in mijn agenda in te vullen. Indien u de afspraak niet of te laat afzegt dan breng ik een deel van mijn kosten aan u in rekening (40 euro, no show).

Indien u zorg ontvangt die buiten de aanspraak op de Zorgverzekeringswet valt dan betaalt u de kosten zelf. Het NZA-maximumtarief is € 117,33 per 60 minuten.

Wilt u meer weten?

Ik bied hulp voor volwassenen. Mijn aanpak is kortdurend, efficiënt en gericht op resultaat. Trajecten bestaan uit 5 tot 12 sessies. Ik kijk altijd welke hulp of aanpak het beste bij u past. Op deze website vindt u praktijkinformatie, wie ik ben, en hoe u zich kunt aanmelden.

Schuiven naar boven